Hamkor mamlakatlar ro’yxati

 

RO’YXATGA OLINGAN O’zbekiston Respublikasi Adliya Vazirligi tomonidan
№ 426    8 aprel 1998 yil
KELISHILGAN O’zbekiston Respublikasi Davlat bojxona qo’mitasi raisining birinchi o’rinbosari

№ 02/19-2   3 aprel 1998 yil

KELISHILGAN O’zbekiston Respublikasi Markaziy banki raisining birinchi o’rinbosari

№ 89-B   4 aprel 1998 yil

KELISHILGAN O’zbekiston Respublikasi Moliya vazirining birinchi o’rinbosari
№ 23   2 aprel 1998 yil
KELISHILGAN Ozbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirining birinchi orinbosari

№ 15 aprel 1998 yil

ENG QULAY SAVDO-SOTIQ TARTIBINI YARATGAN HOLDA SAVDO-IQTISODIY HAMKORLIK TO’G’RISIDAGI BITIMLAR IMZOLANGAN MAMLAKATLAR RO’YXATI

Quyidagi ro’yxatga qo’shimchalar kiritilgan, xususan: №1 O’R AV №426-1 29 dekabr 1998 yildagi to’ldirishlar, №29 raqamidagi 18.02.99 yildagi DBQ Ko’rsatmasi asosida to’ldirilgan, №2 raqamidagi AV №426-2,  14.01.00 yildagi ilovasiga asosan,  №3 AV №426-3 14.06.04 yildagi ilovasiga asosan, №4 AV №426-4 14.01.05 yildagi ilovaga asosan, AV №426-5 07.01.08 yiildagi ilovaga asosan, AV №426-6 24.11.09 yildagi ilovaga asosan.

 

1. Avstriya 23. Malta (№426-4 14.01.05 yildagi O’R AV tomonidan №4 raqami ostidagi ilovaga asosan to’ldirilgan)
2. Bangladesh (№426-1 29.12.98 yildagi O’R AV tomonidan №1 raqami ostidagi ilovaga asosan to’ldirilgan) 24. Lyuksemburg
3. Belgiya  25. Gollandiya
4. Bolgariya (№426-1 29.12.98 yildagi O’R AV tomonidan №1 raqami ostidagi ilovaga asosan to’ldirilgan) 26. Portugaliya
5. Buyuk Britaniya  27. Pokiston
6. Vengriya  28. Polsha
7. Vetnam  29. Ruminiya
8. Germaniya  30. Sloveniya (№426-4 14.01.05 yildagi O’R AV tomonidan №4 raqami ostidagi ilovaga asosan to’ldirilgan)
9. Yunoniston  31. Slovakiya
10. Daniya  32. AQSH
11. Misr (№426-3 14.06.04 yildagi O’R AV tomonidan №3 raqami ostidagi ilovaga asosan to’ldirilgan) 33. Turkiya
12. Isroil (№426-2 14.01.00 yildagi O’R AV tomonidan №2 raqami ostidagi ilovaga asosan to’ldirilgan) 34. Finlyandiya
13. Hindiston  35. Frantsiya
14. Irlandiya  36. Chexiya
15. Ispaniya  37. Shveytsariya
16. Italiya 38. Shvetsiya
17. Iordaniya  39. Estoniya
18. Kipr (№426-4 14.01.05 yildagi O’R AV tomonidan №4 raqami ostidagi ilovaga asosan to’ldirilgan) 40. Yaponiya
19. Koreya  41. Saudiya Arabistoni
20. Xitoy 42. Malaziya
21. Latviya  43. Eron* (№426-5 07.01.08 yildagi O’R AV tomonidan to’ldirilgan)
22. Litva 44. Singapur** (№426-5 07.01.08 yildagi O’R AV tomonidan to’ldirilgan)
45. Indoneziya (№426-6 24.11.09 yildagi O’R AV tomonidan to’ldirilgan)

* O’zbekiston Respublikasi Hukumati va Eron Islom Respublikasi Hukumati orasidagi 2003 yil, 17 iyunda imzolangan savdo sotiq jarayonida preferensiyalar taqdim etishda hamfikr bildirish haqidagi Memorandumining, Toshkent shahrida, 2005 yilning 4 yanvarida imzolangan № 2 Ilovada ko’rsatilgan tovarlarga taaluqlidir.

** O’zbekistion Respublikasning Hukumati va Singapur Respublikasining Hukumati orasidagi 2007 yilning 25 yanvarida imzolangan ekonomik va gumanitar hamkorlik kelishuvining A Ilovasida ko’rsatib o’tilgan tovarlarga taaluqlidir.

 

O’zbekiston Respublikasi Tashqi

ishlar vazirining birinchi o’rinbosari                                                    M.Asqarov

 

O’zbekiston Respublikasi

Moliya vazirining birinchi o’rinbosari                                                   G.Guskova

 

O’zbekiston Respublikasi Davlat

bojxona qo’mitasi raisining birinchi o’rinbosari                                   S.Alimbayev

 

O’zbekiston Respublikasi

Markaziy banki raisining birinchi o’rinbosari                                        M.Normurodov