Konteyner Turlari

Yuk transport konteyneri – yuk tashishda va uni saqlashda ko’p marotaba ishlatiladigan universal transport birligidir.