Samolyot turlari va xarakteristikalari.

Samolyotlar yuk bo’lmalarining o’lchamlari

YAK-42

Xarakteristikalari:
Maksimal yuk olishi: 14,5 t
Oldi yuk bo’lmasi:
O’lchamlari (BхEхU): 1,145х2,44х7,76 m
Hajmi: 21,68 m3
Pol maydoni: 18,9 m2
Yuklash lyuki: 1,1×1,35 m
Konteynerlar soni AK-0,7: 6
Orqa yuk bo’lmasi:
O’lchamlari (BхEхU): 1,145х2,44х2,94 m
Hajmi: 8,21 m3
Pol maydoni: 7,17 m2
Yuklash lyuki: 1,1×1,35 m
Konteynerlar soni AK-0,7: 2
AK-0,7 uchun yukning maksimal gabaritlari: 1,1х0,7х1 м
Polga yo’l qo’yilgan bosim: 400 kgs/m2

IL-62

Xarakteristikalari:
Maksimal yuk olishi: 5 т
Yuk olish bo’lmaning hajmi: 48 m3
Yuklash lyuklarining o’lchamlari:
1,31х1,21 m
1х1,26 m
1,07х1,15 m
0,70х0,78 m

AN-12

Xarakteristikalari:
Maksimal yuk olishi:20 т.
Yuklash kabinasi
Hajmi: 123,9 m3
O’lchamlari (BхEхU): 2,4-2,6х13,5х3-3,5 m
Pol maydoni: 46 m2
Maksimal yuk olishi: 20 т
Oldi 1-chi yuk bo’lmasi
Hajmi: 11,4 m3
O’lchamlari (BхEхU): 0,8-0,75х5,9х2,6-1,6 m
Pol maydoni: 9,5 m2
Maksimal yuklanish: 3,4 t
Orqa 2-chi yuk bo’lmasi
Hammi: 5,3 m3
O’lchamlari (BхEхU): 0,8-0,37х3,65х2,8-1,4 m
Pol maydoni: 5,1 m2
Maksimal yuklanish: 1,7 t

AN-22

Xarakteristikalari:
Maksimal yuk olishi:18000 кг
Maksimal hajmi: 90 m3
Yuk bo’lmaning o’lchami: U 13,50 m / E 3 m / B 2,4 m
Yuk ortish lyukining o’lchamlari: E 3 m / B 2,40 m

AN-26

Xarakteristikalari:
Maksimal yuk olishi:5,5 t
Yuk bo’lmaning hajmi: 50 m3
Yuk ortish lyukining o’lchamlari: 1,60х2,0 m
Yukning maksimal gabaritlari (BхEхU): 1,6х2,2х5 m

AN-74

Xarakteristikalari:
Maksimal yuk olishi: 45 m3
Yuk bo’lmaning hajmi: U 10 m / E 2,15 m / B 2,10 m
Yuk ortish lyukining o’lchamlari: E 2,26 m / B 2,15 m

AN-124-100 (Ruslan)

Xarakteristikalari:
Maksimal yuk olishi: 120 t
Yuk bo’lmaning hajmi:750 m3
Yuk ortish lyukining o’lchamlari: 6,40×4,40

AN-225 (Mriya)

Xarakteristikalari:
Maksimal yuk olishi: 200 000 kg
Maksimal hajmi: 1100 m3
Yuk bo’lmaning hajmi: U 43m / E 6,20 m / B 4,20 m
Yuk ortish lyukining o’lchamlari: U 6,20 m / B 4,10 m

TU-134/134A

Xarakteristikalari:
Maksimal yuk olishi: 8600 kg
Yo’l qo’yilgan maksimal yuklanish:
Oldi bo’lma: 1920 kg
Orqa bo’lma: 2700 kg
Oldi bo’lma:
Bo’lmaning o’lchamlari (BхEхU): 1,87х1,28х1,48/2,49 m
Hajmi: 3,5/6 m3
Pol maydoni: 1,9/3,2 m2
Yuklash lyuki: 1,25×0,75 m
Orqa bo’lma:
Bo’lmaning o’lchamlari (BхEхU): 1,75х1,75х2,8 m
Hajmi: 8,5 m3
Pol maydoni: 4,8 m2
Lyuk: 0,9×1,22 m
Monoyukning maksimal og’irligi: 200 kg
Polga yo’l qo’yilgan bosim: 500/600 kgs/m2

TU-154B

Xarakteristikalari:
Maksimal yuk olishi: 18000 kg
1-chi bagaj-yuk bo’lma:
Maksimal yuk olishi: 6450 kg
Bo’lma o’lchamlari: 9х2,5х1,06 m
Hajmi: 21,5 m3
Pol maydoni: 22 m2
Yuklash lyuki (BхE): 1,2×1,35 m
2-chi bagaj-yuk bo’lma:
Maksimal yuk olishi: 4950 kg
Bo’lma o’lchamlari: 7,35х2,5х0,95 m
Hajmi: 16,5 m3
Pol maydoni: 18,4 m2
Yuklash lyuki: 1,2×1,35 m
Dum qismidagi nogermetik 3-chi bo’lma:
Bo’lma o’lchamlari: 2,5х2,16х1,07 m
Hajmi: 5 m3
Pol maydoni: 4,7 m2
Polga yo’l qo’yilgan bosim: 600 kgs/m2

Airbus A320-200 (A320A)

Xarakteristikalari:
Oldi bo’lma:
Maksimal yuk olishi: 3 joy 1,56х1,53х1,16 m
Lyuk: 1,19х1,82х1,16 m
Orqa bo’lma:
Maksimal yuk olishi: 4 joy 1,56х1,53х1,16 m
Lyuk: 11,24х1,82х1,19 m
Sochiluvchan yuklar bo’lmasi:
Maksimal yuk olishi: 5 m3, 1497 kg
Lyuk: 0,78х0,93х1,16 m

Airbus A321-100 (A321A)

Xarakteristikalari:
Oldi bo’lma:
Maksimal yuk olishi: 5 joy 1,56х1,53х1,16 m
Lyuk: 1,19х1,82х1,16 m
Orqa bo’lma:
Maksimal yuk olishi: 5 joy 1,56х1,53х1,16 m
Lyuk: 1,19х1,82х1,16 m
Sochiluvchan yuklar bo’lmasi:
Maksimal yuk olishi: 5 m3, 1497 kg
Lyuk: 0,78х0,93х1,16 m

Boeing 737-300 (В737-300)

Xarakteristikalari:
Oldi bo’lma:
Maksimal yuk olishi: 10,2 m3, 2269 kg
Lyuk: 0,89х1,22х0,86 m
Orqa bo’lmasi:
Maksimal yuk olishi: 15,5 m3, 3462 kg
Lyuk: 0,84х1,22х0,86 m

Boeing 737

Maksimal yuk olishi: 16000 kg
Maksimal hajm: 105 m3
Yuk bo’lmasining kattaligi: U 21 m / E 3,10 m / B 2,20 m
Yuk lyukining kattaligi: E 3,40 m / B 2,15 m

Boeing 757

Maksimal yuk olishi: 39000 kg
Maksimal hajm: 185 m3
Yuk bo’lmasining kattaligi: U 33,20m / E 3,53m / B 2,18m
Yuk lyukining kattaligi: E 3,40 m / B 2,18 m

IL-76

Xarakteristikalari:
Maksimal yuk olishi: 48t
Yuk bo’lmasining hajmi: 180 m3
Yuklash lyukining kattaligi: 3,40×3,25 m
Yukning maksimal kattaligi (BxE): 3,25х3,15 m
Monoyukning maksimal og’irligi: 10-20 t

MD 11

Maksimal yuk olishi: 80000 kg
Maksimal hajmi: 640 m3
Yuk bo’lmasining kattaligi: U 48 m / E 3,50 m / B 2,45 m
Yuk lyukining kattaligi: E 3,55 m / B 2,55 m

L 100-30

Maksimal yuk olishi: 21000 kg
Maksimal hajmi: 140 m3
Yuk bo’lmasining kattaligi: U 17 m / E 3,02 m / B 2,74 m
Yuklash lyukining kattaligi: E 3,02 m / B 2,74 m

Saab 340

Maksimal yuk olishi: 3800 kg
Maksimal hajmi: 35 m3
Yuk olish bo’lmasining kattaligi: U 11,20m / E 1,62m / B 1,70m
Yuklash lyukining kattaligi: E 1,30 m / B 1,28 m

Fokker 27

Maksimal yuk olishi: 6000 kg
Maksimal hajmi: 58 m3
Yuk olish bo’lmasining kattaligi: U 13,36m / E 2,10m / B 1,90m
Yuklash lyukining kattaligi: E 2,28 m / B 1,75 m

DC 8

Maksimal yuk olishi: 45000 kg
Maksimal hajmi: 200 m3
Yuk bo’lmasining kattaligi: U 34 m / E 3,17m / B 2,03 m
Yuklash lyukining kattaligi: E 3,55 m / B 2 m

DC 10

Maksimal yuk olishi: 65000 kg
Maksimal hajmi: 450 m3
Yuk olish bo’lmasining kattaligi: U 37,25m / E 3,56м / B 2,34m
Yuklash lyukining kattaligi: E 3,50 m / B 2,54 m